Kot posledica narodnega oblikovanja so konec 19. stoletja pričela delovati mnoga slovenska pevsko-bralna in kulturna društva, znotraj katerih so se kasneje izoblikovale tudi godbene skupine. Slednje lahko opazimo tudi v začetku 20. v Sv. Antonu nad Koprom kjer je nastalo bralno-pevsko društvo Svoboda ter nekaj manjših posamičnih godbenih skupin. Podobno kot v sosednjih naselij, so se tudi antonske skupine združile v Godbo na pihala ter leta 1901 pod vodstvom kapelnika Pierra Apollonia iz Bertokov izvedle svoj prvi skupni nastop. Dogodek lahko označimo za ustanovitev godbe, katera je bila zaradi predpisov tedanje Avstro-Ogrske uradno registrirana že leta 1903 v okviru že omenjenega bralno-pevskega in godbenega društva Svoboda Sv. Anton. Iz ohranjeni virov je moč razbrati, da so zaradi pomanjkanja sredstev bili prvi inštrumenti kupljeni preko posojilnice v Veroni. Odplačevanje le-teh pa je potekalo težavno, predvsem preko dodatnega dela na posestvih premožnih gruntarjev.Godba na pihala Sv. Anton predstavlja v kraju obliko druženja, za mladino pa vzgojo, ker pozitivno usmerja, vliva vztrajnost, željo po uveljavitvi ter profesionalnost. Godba šteje približno 40 članov, po večini mladih nadobudnežev, katerim druženje ob glasbi pomeni sprostitev od neštetih obveznostih vsakdana. Njihova dejavnost obsega številne godbe, mnoge med njimi pa so zaradi dobrega sprejema zainteresirane javnosti postale že tradicoonalne. Kot primer lahko navedemo novoletni in velikonočni koncert, prvomajska budnica ter koncert ob obeh vaških praznikih – julija ob Spominu Karmelske Matere Božje in januarja ob praznku Sv.Antona Puščavnika. Poleg nastopov doma sej je godba predstavila tudi v tujini. Večkrat je bila na gostovanjih v Španiji, Bolgariji, Italiji, na Hrvaškem ter v Bosni. V zadnjih letih se je odlično izkazala tudi v figurativnem korakanju. V juliju leta 2013 je prvič v zgodovini delovanja nastopila pred občinstvom s tovrstno izvedbo in se tako postavila ob bok mnogim evropskim paradnim orkestrom.
V šestdesetih letih prejšnjega stoletja je godbo vodil dirigent Stanko Bembič, ki je svoje glasbeno znanje pridobival kot basist v italijanskem vojaškem orkestru. Gospod Bembič je članom godbe skrbno predajal tako teoretična kot praktična znanja. Med glavni repertoar godbe, so se tedaj uvrščale predvsem polke, koračnice ter valčki. Nastopali so večinoma na vaških praznikih, pogrebih ter ob državnih praznikih. Gospoda Bembiča je nasledil gospod Fabijo Vatovec, ki je pričel z godbo izvajati tudi koncertne skladbe. Sledili so nastopi po Sloveniji, Italiji ter Hrvaški Istri. Gospod Vatovec je godbo vodil celih dvajset let, nato je taktirko predal dirigentu Karlu Glavini, kateremu gre velika zasluga, da je kakovost godbe v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja zrasla na zavidljiv nivo. Pod njegovim vodstvom je godba organizirala odmevno prireditev »Istarske Susrete« na katerih se je predstavilo 18 godb iz Istre. Za Karlom Glavino je godbo prevzel dirigent Darij Pobega. V času dirigiranja gospoda Pobege je godba obeležila 100 obletnico delovanja in ob tej priložnosti priredila svečano akademijo. Leta 2001 je godba prevzela organizacijo tekmovanja Zveze slovenskih godb v 2. in 4. težavnostni stopnji. Domača godba je nastopila v 4. težavnostni stopnji in prejela zlato priznanje s pohvalo ter si tako prislužila napredovanje v 3. težavnostno stopnjo, kjer je ponovila veliki uspeh in napredovala v 2. težavnostno stopnjo. Za izvedbo je ponovno prejela zlato odličje.
Leta 2004 se je godbi pridružil kapelnik Jure Prašelj ter godbo leta 2013 vnovično popeljal do odličja, saj je na tekmovanju godb v Ormožu osvojila zlato plaketo. Aprila 2014 se je godba udeležila mednarodnega tekmovanja pihalnih orkestrov v Splitu, kjer je dosegla izjemnih 92 točk in s tem v svoji kategoriji osvojila prvo mesto ter zlato plaketo. V letu 2017 je baton in s tem mesto umetniške vodje prevzel dirigent Mirko Orlač. Nato je v letu 2019 mesto dirigenta prevzel Matjaž Klaj.
Se nam želite pridružiti? Če igrate kakšno pihalo, trobilo ali tolkala in imate vsaj 4 razrede nižje glasbene šole, ste vabljeni, da se nam pridružite!
Vaje imamo vsako sredo od 19.30 do 21.30.
Vljudno vabljeni!